AVG nulmeting

AVG nulmeting

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Algemene verorderning gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in werking is getreden. De AVG vervangt de voor ons bekende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Afhankelijk van wat u al had geregeld vanuit de Wbp, komt de AVG met een aantal nieuwe rechten en plichten. Nu de AVG meer bescherming biedt voor de burgers, een grotere reikwijdte heeft en strenger wordt gehandhaafd, is het voor ondernemingen belangrijk om te ondervinden waar zij nou ten opzichte van de AVG staan.

Wij bieden u een startpunt: met de AVG-nulmeting brengen wij voor u snel en overzichtelijk in kaart in hoeverre de organisatie voldoet aan de AVG, de risico’s indien de regels niet worden nageleefd en de noodzakelijke vervolgstappen om AVG-ready te zijn.

Wat kunt u van ons verwachten

Stap 1 Inventarisatie: Wij komen op een afgesproken moment bij uw organisatie een nulmeting uitvoeren. Alle verwerkingen worden in kaart gebracht en de huidige protocollen en draaiboeken worden verzameld.

Stap 2 Evaluatie: Alle informatie uit stap 1 wordt geanalyseerd en vergeleken met uw gewenste situatie conform de AVG (en mogelijk andere wetgeving). Praktisch betekent dit dat aan de hand van een Privacy Policy Framework, waarin de onderwerpen uit de AVG staan vermeld en uitgewerkt, wordt nagegaan welke regels er uit de AVG van toepassing zijn op de verwerkingen, protocollen en draaiboeken.

Stap 3 Rapporteren: Nadat de huidige situatie is vergeleken met de gewenste situatie, is inzichtelijk geworden welke maatregelen genomen dienen te worden om AVG-ready te zijn. Deze maatregelen worden overzichtelijk en duidelijk in een rapport toegelicht.

Nadat het rapport is overhandigd kunt u direct aan de slag. Uiteraard, indien gewenst, kunnen wij voor u deze werkzaamheden uit handen nemen; wij beschikken over de middelen en expertise om de werkzaamheden in goede banen te leiden, zodat u zich kunt focussen op de kern van uw onderneming. Wij helpen u graag.

Wilt u een AVG nulmeting laten uitvoeren of heeft u eerst behoefte aan een verkennend gesprek? Maak gebruik van de onderstaande button. Eén van onze Privacy Adviseurs neemt spoedig contact met u op. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen; u kunt ons bereiken via 06-27885991 of info@legalitadvies.nl.