CISO as a Service

CISO as a Service

Informatie kan een organisatie maken of breken: voor de continuïteit van uw organisatie is het noodzakelijk dat de juiste informatie adequaat is beveiligd én op elk gewenst moment beschikbaar is. Om dit te realiseren dienen de juiste (beveiligings)maatregelen genomen te worden: de CISO van LegalIT kan u daarbij helpen.

Door het opstellen en inzetten van de juiste (beveiligings)maatregelen zorgt de CISO ervoor dat u beschermd bent tegen beveiligingsinbreuken. Op het moment dat een beveiligingsinbreuk zich toch voordoet, weet de CISO hoe er gehandeld moet worden én is hij in staat de gevolgen hiervan te minimaliseren. De CISO voert risicoanalyses uit om potentiële beveiligingsrisico’s en de daarbij horende gevolgen in kaart te brengen. Hierbij stemt hij met u af wat aanvaardbare risico's zijn. Vervolgens stelt hij een zogeheten roadmap op, om zo een strategie te bepalen om de beveiliging van uw systemen te verbeteren. Oftewel, samen met u wordt er gewerkt aan het minimaliseren van dreigingen, terugdringen van risico's en het opsporen van kwetsbaarheden binnen de beveiliging van uw organisatie.

Het opstellen van een gedegen beveiligingsbeleid gebeurd door het opstellen van maatregelen in de vorm van policy, procedures en technische mechanismen. Tevens, zorgt de CISO dat uw organisatie gaat en/of blijft voldoen aan:

*Niet alle organisaties zijn verplicht hieraan te voldoen

Onze security adviseur Michel Modderkolk is door zijn kennis en kunde de aangewezen persoon om bij u als CISO aan de slag te gaan. Met zijn mbo, hbo en Master Business Informatics, NLP- en CISM-certificeringen is zijn kennis over IT en beveiliging op wetenschappelijk niveau, met daarnaast zijn interpersoonlijke kwaliteiten is hij in staat om uw organisatie op het gewenste beveiligingsniveau te brengen. Met bovengenoemde kennis kan Michel op het gebied van databeveiliging uw werknemers bijscholen, voorzien van trainingen en bovenal bij u en uw werknemers awareness creëren over ieders aandeel in het bijdragen aan een adequaat beveiligingsbeleid voor de organisatie in kwestie.

Door onze kennis over IT-beveiliging en privacyrecht zien wij het totaalplaatje en daarmee de bijkomende risico's. In combinatie met de expertise van onze privacy adviseurs (FG’s) wordt het informatiebeveiligingsbeleid op een legitieme manier - met het privacyrecht in ogenschouw genomen - binnen uw organisatie geïmplementeerd.

Maak gebruik van onze dienst 'CISO as a Service' en laat ons uw risico’s wegnemen. Wilt u een CISO aanstellen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.