Disclaimer

Disclaimer

Een disclaimer staat ook wel bekend als een vrijwaringsclausule. Het zogenoemd wegwuiven van enige aansprakelijkheid. Een disclaimer is een eenzijdige mededeling aan de websitebezoeker. U als websitebezoeker gaat bij een bezoek op onze website niet automatisch akkoord met de content van onze website. Dit betekent enerzijds dat wij met deze disclaimer u geen verplichtingen kunnen opleggen en anderzijds kunt u geen rechten ontlenen aan de content van onze website.

Het plaatsen van een disclaimer op een website heeft enkel een informatieve functie. Bij publicatie van onze teksten, foto’s en de opmaak van de website, wordt hiervan het intellectuele eigendom direct beschermd. De content van onze website is auteursrechtelijk beschermd, dit houdt in dat alleen wij (LegalIT vof) het recht hebben om deze content te exploiteren. Het doel hiervan is om mensen constant te stimuleren om creatief te zijn en creatief te blijven.

Ieder ander dan LegalIT vof mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (LegalIT vof), de content van deze website verveelvoudigen en/of openbaar maken. Hieronder valt tevens het bewerken van de content en het aanbrengen van vertalingen.

Met uiterste zorgvuldigheid is er gewerkt aan de content van onze website. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid houdt LegalIT rekening met onvolledigheden en onjuistheden. Indien u bij het lezen van de content op deze website onvolledigheden en/of onjuistheden aantreft, is LegalIT niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of tekortkomingen aan uw zijde. Wij stellen het op prijs wanneer u deze onjuistheden en/of onvolledigheden bij ons onder de aandacht brengt.