FG as a Service

FG as a Service

Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn de regels uit de Algemene verorderning gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die direct dan wel indirect herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Het verwerken van persoonsgegevens omvat alles: het opvragen, verspreiden en zelfs het verwijderen van persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat deze regels worden nageleefd, kunt u een interne toezichthouder aanstellen: de functionaris voor de gegevensbescherming (FG), ook wel bekend als Data Protection Officer (DPO).

Een FG kan niet zomaar worden aangesteld. Onder de (oud) Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG zijn er verschillende kwalificaties van toepassing. Zo dient een FG onder andere:

Naast dat de FG aan bepaalde kwalificaties moet voldoen heeft hij een veelzijdig takenpakket:

Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht gegaan. Dit houdt onder meer in dat de regels voor het verwerken van persoonsgegevens zijn gewijzigd en dat in specifieke gevallen een FG verplicht moet worden aangesteld. Overheidsinstellingen, bedrijven die op grote schaal data verwerken en bedrijven die bijzondere persoonsgegevens verwerken zijn verplicht een FG aan te stellen. Lees voor meer informatie over de verplichte aanstelling van een FG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg.

Bent u verplicht om een FG aan te stellen, of stelt dit u simpelweg gerust, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Het team van LegalIT bestaat uit drie privacy adviseurs en een security adviseur. Door beide specialismes onder één dak te plaatsen hebben wij zicht op het gehele speelveld, met de kennis over alle spelregels.

Om in contact met ons te komen voor een verkennend gesprek over ‘FG as a Service’ voor uw onderneming, klik dan op onderstaande button. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen; u kunt ons bereiken via 06-27885991 of info@legalitadvies.nl.