Privacyrecht

Privacyrecht

Vanwege de verregaande digitalisering van onze samenleving wordt de waarborging van privacy steeds relevanter en noodzakelijker.

Elke onderneming verwerkt vandaag de dag persoonsgegevens: dit zijn gegevens die direct dan wel indirect herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Het verwerken van dergelijke gegevens omvat alles: het opvragen, verspreiden, verzamelen en zelfs het verwijderen van persoonsgegevens.

Wanneer u persoonsgegevens verwerkt bent u verplicht dat volgens de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te doen. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht gegaan. Deze nieuwe privacywet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is moderner, heeft een enorme reikwijdte en wordt vanaf 25 mei 2018 streng gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AVG is een moderne verorderning, die ten opzichte van de Wbp veel uitgebreider is. Daarnaast heeft de AVG ook nieuwe rechten en plichten in het leven geroepen, zoals het recht om vergeten te worden voor de betrokkene en de verantwoordingsplicht voor bedrijven om hun klanten goed te informeren over de omgang met persoonsgegevens. Dit maakt dat onder andere bedrijfsprocessen en IT-systemen anders dienen te worden ingericht en u dient zich hierover te kunnen verantwoorden tegenover de AP.

Door onze diepgaande kennis over de (oud) Wbp, de AVG en databeveiliging zijn wij in staat om u praktische oplossingen te bieden voor al u privacy- en securityvraagstukken.

Wij adviseren u onder andere over de volgende onderwerpen

Wilt u praktisch advies of een verkennend gesprek; neem dan gerust contact op met één van onze Privacy Adviseurs of gebruik onderstaande button.